aktywność zawodowa


 

Redaktor Naczelny czasopisma Our Dermatology Online

                        odermatol.com

 

członek International Dermoscopy Society

                         dermoscopy-ids.org/index.php

członek International Society of Teledermatology

                         teledermatology-society.org/registered_members.asp

członek Iranderma Organizations & Societies

                         iranderma.com/members.htm

członek Medical Research Support

                         www.medicres.org

konsultant - The Community for Teledermatology

Członek Rady Redaktorów Czasopism Dermatologicznych

Recenzent czasopisma naukowego -Journal of Medicine and Medical Sciences (JMMS)

Recenzent czasopisma naukowego -Sky Journal of Medicine and Medical Sciences (SJMMS)

Recenzent czasopisma naukowego -Academia Journal of Microbiology Research (AJMR)

Recenzent czasopisma naukowego -Science Journal Publication

Recenzent czasopisma naukowego -African Journal of Internal Medicine (AJIM)

BADANIA NAUKOWE:

Evaluation of Therapeutic Interventions in Post-Acne scars: A Systematic review and meta-analysis
- Prof. Hesham Abd El Moaty Zaher, Dr. Rania Mohamed Mounir, Piotr Brzeziński, MD, PhD